Jesteś tutaj: O mnie

Analiza statystyczna Kamil SemeniukAnaliza statystyczna i analiza ankiet - Kamil Semeniuk - statystyk

Doświadczenie: 

Od 2010 roku wykonałem ponad 2 tysiące opracowań statystycznych wyników badań takich jak: analiza statystyczna danych, analiza ankiet, opracowanie ankiet m in. z takich dziedzina jak: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, czy zarządzanie. W tym czasie zdobyłem zaufanie ponad tysiąca studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych z całej Polski, którym pomagałem przy analizach statystycznych, szeroko rozumianych badaniach statystycznych i projektach badawczych na potrzeby: różnego rodzaju artykułów, publikacji naukowych, rozpraw doktorskich, prac magisterskich oraz prac licencjackich. Współpracowałem z kilkudziesięcioma instytucjami: uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami, fundacjami i samorządami. Zdecydowana większość moich Klientów, to osoby którym zostałem wcześniej polecony przez znajomych lub opiekunów naukowych, współpracujących ze mną wcześniej. Opinie moich Klientów 

 

Wykształcenie:

2011-2012 STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu ANALIZY DANYCH, Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2009-2011 STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE z zakresu DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2005-2010 STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE z zakresu SOCJOLOGII, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Z wykształcenia jestem analitykiem danych, socjologiem i dziennikarzem, a z zamiłowania badaczem – statystykiem (analitykiem statystycznym)

Biorę udział w grantach naukowych odpowiadając za ich część badawczą i analityczną. Na stałe współpracuję z pracownikami naukowymi kilkunastu różnych uczelni wyższych.

Wykształcenie humanistyczne pozwala mi na zrozumiałą komunikację z Klientami potrzebującymi pomocy w badaniach statystycznych i analizach danych: socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, czy medycznych. Innymi słowy z każdym, kto nie posiada typowego wykształcenia matematycznego.  Zdecydowanie lepiej niż statystyk – matematyk rozumiem humanistyczne podejście do badania. Dzięki temu moi Klienci mają pewność, że nie otrzymają skomplikowanej analizy statystycznej, czyli analizy ankiety z gąszczem liczby z których niewiele zrozumieją. Wręcz przeciwnie - opisy wyników będą jasne, precyzyjne i logicznie powiązane z założeniami badawczymi. 

Pracuję legalnie – za wykonane analizy statystyczne i inne elementy badań wystawiam faktury, w razie potrzeby sporządzam dokument formalnie przenoszący prawa autorskie majątkowe do wykonanych analiz danych i analiz ankiet. Posiadam licencje na komercyjne użytkowanie programów: IBM SPSS Statistics, Statistica, oraz MS Office, a także dużą bazę kluczy do kwestionariuszy i testów psychologicznych, pedagogicznych oraz medycznych. Nie udostępniam i nie odsprzedaję kluczy, wykorzystuje je wyłącznie podczas wykonywania zleceń.  

Dbam o bezpieczeństwo danych - po zakończeniu pracy nad analizą statystyczną przekazuję wszystkie materiały związane z realizacją projektu. Następnie po 3 miesiącach (na wypadek konieczności uzupełnienia materiału, czy dodatkowych pytań) usuwam je ze swojego komputera oraz serwera poczty. Gwarantuję, że wyniki opracowania statystycznego wyników badań w żadnej postaci nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani nie zostaną ponownie wykorzystane.

Dla moich klientów udzielam bezterminowych i darmowych konsultacji mailowych w zakresie zrozumienia metodologii badania statystycznego, a także analiz statystycznych, które wykonałem.

Moim celem jest aby: opracowanie statystyczne, analiza statystyczna, analiza danych, analiza ankiet, czy też innego rodzaju obliczenia statystyczne i ich zrozumienie nie stanowiły problemu. Przeciwnie, aby były wartością dodaną takich opracowań jak: publikacja, artykuł, praca doktorska, praca magisterska, czy praca licencjacka. 

Zapraszam do współpracy.
Kamil Semeniuk