Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Przykładowe analizy statystyczne

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ PORZĄDKOWEJ

 • Tabela w stylu APA
 • Standardowa ilustracja wyników w formie liczebności (N) oraz odsetków odpowiedzi (%)

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ PORZĄDKOWEJ

 • Wykres słupkowy wykonany w programie SPSS.
 • Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%)
 • Dziedzina: Psychologia

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ ILORAZOWEJ, ZREKODOWANEJ DO PORZĄDKOWEJ

 • Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca liczebności (N) oraz %
 • Wykres słupkowy wykonany w programie SPSS.
 • Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%)
 • Dziedzina: Psychologia

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ NOMINALNEJ 

 • Wykres kołowy wykonany w programie Excel.
 • Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%)
 • Dziedzina: Politologia / Badanie opinii publicznej

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNY ROZKŁAD ZMIENNEJ NOMINALNEJ

 • Wykres kołowy wykonany w programie SPSS
 • Standardowa ilustracja wyników w formie odsetków odpowiedzi (%)
 • Dziedzina: Medycyna

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA ODPOWIEDZI OGÓŁU BADANYCH NA PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU

 • Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca statystyki opisowe
 • Brak testu statystycznego
 • Dziedzina: HR

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCA OGÓLNE STATYSTYKI OPISOWE ZMIENNYCH PORZĄDKOWYCH WŚRÓD OGÓŁU BADANYCH (skala 1-5)

 • Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca statystyki opisowe
 • Brak testu statystycznego
 • Dziedzina: HR

ANALIZA PRZEDSTAWIAJĄCE OGÓLNE STATYSTYKI OPISOWE ZMIENNYCH ILORAZOWYCH OSOBNO W DWÓCH GRUPACH

 • Tabele w stylu standardowym zawierająca: N- liczebności, Min – najniższy wynik w grupie, Maks – najwyższy wynik w grupie, Me – medianę, SD – odchylenie standardowe
 • Brak testów statystycznych (celem nie było porównanie grup)
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA NORMALNOŚCI ROZKŁADÓW ZMIENNYCH ILORAZOWYCH

 • Tabela w stylu APA
 • Zastosowano test Shapiro-Wilka
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ NOMINALNEJ

 • Styl standardowy
 • Wykres wykonany w programie SPSS
 • Zastosowano test Chi-2
 • Dziedziny: Pedagogika / Psychologia
Następna strona