Jesteś tutaj: Oferta ANALIZA STATYSTYCZNA DLA STUDENTÓW

Statystyka do pracy magisterskiej

ANALIZA STATYSTYCZNA DLA STUDENTÓW

Jeśli czytasz ten tekst to na pewno nie trafiłeś/aś tu przypadkowo. Zapewne potrzebujesz pomocy w przygotowaniu analizy statystycznej lub analizy ankiety do badawczej części swojej pracy dyplomowej. Dobrze trafiłeś/aś. 

Statystyka do pracy magisterskiej

Dlaczego? Ponieważ od kilkunastu lat zajmuję się statystyką: opracowaniem statystycznym wnyników badań i analizami statystycznymi do prac magisterskich, doktorskich, licencjackich oraz innych zaliczeniowych, a także analizami statystycznymi i analizami ankiet do różnego rodzaju publikacji naukowych. Ja również pisząc swoje prace dyplomowe „męczyłem się” z opracowaniem statystycznym. Zacząłem samodzielnie zgłębiać tematykę obsługi najpierw SPSS, a potem również programu Statistica. Spodobało mi się tak bardzo, że…. skończyłem jeszcze dodatkowy kierunek – Analiza statystyczna danych. ☺

Indywidualnie dobieram niezbędne testy, wykonuję analizy statystyczne do pracy magisterskiej, opisuję i interpretuję wyniki badania statystycznego oraz prezentuję je graficznie trzymając się standardów obowiązujących w pracach naukowych, wyjaśniam dlaczego analiza statystyczna została wykonana tak, a nie inaczej.

Zobacz jak wyglądają wykonane przeze mnie analizy statystyczne.

Statystyka do pracy licencjackiej

Statystyka pracy licencjackiej

Potrzebujesz pomocy w swojej pracy licencjackiej ? Pomagam nawet w skrajnych przypadkach:

  • Być może nie wiesz co chcesz policzyć?
  • Zebrałe/łaś dane, ale nie wiesz co z nimi zrobić?
  • A może Twój promotor ma wizję, której nie potrafi Ci wyjaśnić?

Razem zastanowimy się nad tematem i celem Twojej pracy licencjackiej, ułożymy pytania i hipotezy badawcze oraz wykorzystamy odpowiednią metodologię i wybierzemy właściwe metody opracowania statystycznego wyników Twoich badań. Pomagam podczas badań, analiz statystycznych pracy licencjackiej i analiz ankiet m.ni. z takich dziedzin jak: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, marketing, zarządzenie itp. Nie wykonuję natomiast analizy statystycznej z zakresu ekonometrii. 

Zawsze wyceniam i proponuję 3 zróżnicowane opcje (od najtańszej i wymagającej dodatkowej samodzielnej pracy, do pełnej, która nie wymaga w zasadzie żadnego dodatkowego zaangażowania) analizy statystycznej do wyboru:

  • Raport (analiza statystyczna) w formie nieedytowanych tabel wprost z SPSS lub Statistica z instrukcją jak interpretować uzyskane wyniki analiz.
  • Estetyczne, gotowe tabele lub wykresy (w zależności od potrzeb), przygotowane wcześniej w programie statystycznym i odpowiednio sformatowane w programie Word, zawierające to, co potrzebne do opisu wyników, wraz z instrukcją interpretacji wyników. Zobacz z jakich stylów graficznych możesz wybierać.
  • Analiza statystyczna w estetycznej, gotowej do publikacji (umieszczenia w pracy) formie, czyli tabele lub wykresy (w zależności od potrzeb) wraz z tytułami oraz opis uzyskanych wyników w programie Word. Zobacz z jakich stylów graficznych możesz wybierać.
Statystyka do pracy magisterskiej

  Statystyka pracy magisterskiej i licencjackiej - szczegółowy zakres pomocy:

1. Wspieram merytorycznie już na etapie planowania badania statystycznego, aby przeprowadzenie właściwych analiz statystycznych nie stanowiło problemu.
2. Tworzę narzędzia badawcze, wykonuję ich adaptacje i niezbędne analizy psychometryczne, m.in. badam rzetelność.
3. Przygotowuję elektroniczne kwestionariusze do badania statystycznego, dzięki którym realizacja badania jest o wiele szybsza i bardziej efektywna.
4. Koduję dane na podstawie kwestionariuszy papierowych oraz skanów. Istnieje również możliwość przygotowania szablonu i przekazania instrukcji, abyś samodzielnie wprowadził(a) dane np. do Excela, co pozwoli znacznie zredukować koszty.
5. Wykonuję szeroki zakres, różnego rodzaju obliczeń i analiz statystycznych. począwszy od najpopularniejszych i najczęściej stosowanych testów i współczynników statystycznych jak:

  1. STATYSTYKI OPISOWE, m. in.: liczności, procenty, wartości minimalne i maksymalne, błędy standardowe, średnia arytmetyczna, moda (dominanta), mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, Kurtoza, skośność, kwartyle,
  2. TESTY, m.in. Chi-2, Analiza wariancji (ANOVA), t-studenta dla grup zależnych, t-studenta dla grup niezależnych, U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, Wilcoxona, Znaków, Friedmana, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa,
  3. WSPÓŁCZYNNIKI: Alfa Cronbacha, V Cramera, Pearsona, Spearmana, McNemara, tau Kendalla.

po bardziej zaawansowane analizy takie jak: regresja prosta, regresja wieloraka, regresja logistyczna, analiza skupień, analiza czynnikowa, analizy psychometryczne, tworzenie norm, analiza log liniowa i analiza korespondencji, a także wiele innych.
6. Przedstawiam wyniki analizy statystycznej w formie estetycznych tabel i wykresów, nadaję im tytuły, proponuję odpowiednią kolejność tak aby materiał można było publikować / umieszczać w pracy bez zbędnych, czasochłonnych korekt. Zobacz z jakich stylów graficznych możesz wybierać.
7. Opisuję wyniki analizy statystycznej w jasny i zrozumiały sposób – osobno każdą tabelę i każdy wykres. W ramach opisów weryfikuję hipotezy i odpowiadam na pytania badawcze. Na życzenie stosuję dowolny styl, np. APA. Mając na uwadze, że znaczny odsetek moich Klientów to humaniści wyjaśniam wszystko prostym językiem bez odwoływania się do wzorów matematycznych. Zobacz jak wyglądają wykonane przeze mnie analizy. 
8. Przygotowuję wstęp metodologiczny pracy magisterskiej do opracowania statystycznego wyników badań dotyczący wykorzystanego oprogramowania obliczeniowego, użytych metod statystycznych i obliczeń oraz przyjętych założeń. Jest to nie tylko niezbędne w publikacjach naukowych, ale i przydatne dla Ciebie w celu łatwiejszego zrozumienia wykonanych analiz.
9. Wspieram w kontaktach z Promotorem lub Recenzentem  - zapewniam bezterminowe wsparcie merytoryczne dotyczące analiz statystycznych pracy licencjackiej. W trakcie przygotowywania pracy, czy artykułu mogą się pojawić nowe ciekawe wątki do zbadania, czy też prośby lub uwagi ze strony Promotora lub Recenzenta pracy. Zawsze jestem do mailowej dyspozycji w przypadku pytań, czy wątpliwości. Koszt analizy uwzględnia drobne korekty statystyczne, dotyczące ustalonego pierwotnie zakresu analizy. Natomiast dodatkowe obliczenia (np. nowe pomysły/pytania/hipotezy), wykraczające poza pierwotne ustalenia są dodatkowo płatne.

     

Analiza do pracy magisterskiej

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej lub zapytać o cenę swojej analizy statystycznej pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej? Skontaktuj się ze mną mailowo lub przez formularz.  Odpowiem w ciągu kilku godzin. Przekaż podstawowe informacje na temat: badania, zastosowanych narzędzi oraz oczekiwań względem analizy. Oferuję współpracę on-line, więc miejsce Twojego zamieszkania nie ma znaczenia. Wycena i konsultacja wstępna zawsze są bezpłatne. Koszt analizy statystycznej to kwestia indywidualna i jest szczegółowo uzgadniana po zapoznaniu się z Twoimi materiałami i oczekiwaniami. Przedstawiam ją zawsze przed rozpoczęciem pracy.

Postaram się, aby analiza statystyczna, analiza danych, analiza ankiet, czy też innego rodzaju obliczenia statystyczne nie stanowiły już dla Ciebie problemu.