Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela ze statystykami opisowymi

Respondentów proszono o ocenę (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniejsze, a 5 największe znaczenie) poszczególnych przyczyn aspirowania na zajmowane aktualnie stanowisko. Jak się okazało dwie najważniejsze przyczyny, to kwestie finansowe oraz możliwość samorozwoju – ocenione przeciętnie w okolicy 3 w skali 1-5. Nieco mniej istotne są natomiast: własne zainteresowania, możliwość szybkiego awansu oraz prestiż firmy, ocenione przeciętnie pomiędzy 2 a 3 w skali 1-5.