Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela porównująca dwie grupy pod względem statystyk opisowych

W wymiarze intymności badane kobiety uzyskały wyniki od 16 do 36. Średnio 27,54. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 29, co mieści się w granicy 5 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników wśród kobiet. W wymiarze intymności badani mężczyźni uzyskali wyniki od 12 do 39. Średnio 26,53. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 27, co mieści się w granicy 4 stenu (wyniki niskie). Odchylenie standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn.

W wymiarze rozczarowania badane kobiety uzyskały wyniki od 13 do 28. Średnio 19,34. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 18, co mieści się w granicy 5 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników wśród kobiet. W wymiarze rozczarowania badani mężczyźni uzyskali wyniki od 10 do 33. Średnio 22,56. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 22, co mieści się w granicy 6 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn.

W wymiarze samorealizacji badane kobiety uzyskały wyniki od 23 do 35. Średnio 31,04. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 30 co mieści się w granicy 6 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o umiarkowanym zróżnicowaniu wyników wśród kobiet. W wymiarze samorealizacji badani mężczyźni uzyskali wyniki od 26 do 33. Średnio 28,84. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 29, co mieści się w granicy 6 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o niewielkim zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn.

W wymiarze podobieństwa badane kobiety uzyskały wyniki od 18 do 35. Średnio 24,96. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 26, co mieści się w granicy 5 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o znacznym zróżnicowaniu wyników wśród kobiet. W wymiarze podobieństwa badani mężczyźni uzyskali wyniki od 20 do 34. Średnio 26,39. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 25, co mieści się w granicy 4 stenu (wyniki niskie). Odchylenie standardowe świadczy o umiarkowanym zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn.

W wyniku ogólnym badane kobiety uzyskały od 87 do 157 punktów. Średnio 127,06. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 126, co mieści się w granicy 5 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o znacznym zróżnicowaniu wyników wśród kobiet. W wyniku ogólnym badani mężczyźni uzyskali  od 83 do 155 punktów. Średnio 124,18. Połowa odnotowała wyniki niższe, a połowa wyższe niż 122, co mieści się w granicy 5 stenu (wyniki przeciętne). Odchylenie standardowe świadczy o znacznym zróżnicowaniu wyników wśród mężczyzn.