Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela z testem Shapiro-Wilka

Biorąc pod uwagę wymiary inteligencji emocjonalnej oraz jej ogólny wynik mierzony kwestionariuszem PKIE zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn istotnie od rozkładu normalnego odbiegają rozkłady wszystkich zmiennych. Ze względu na istotne statystycznie odstępstwa od rozkładu normalnego podjęto decyzję o stosowaniu w dalszej analizie nieparametrycznych: testu U Manna-Whitneya do porównania kobiet i mężczyzn oraz współczynnika korelacji rho Spearmana do zbadania związku liniowego między zmiennymi ilorazowymi.