Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Skumulowany wykres słupkowy

Najwięcej kobiet (36,8%) w rozmowach ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi porusza tematykę dotyczącą seksualności i stara się wówczas wszystko wyjaśnić dokładnie, odpowiadając na pytania dziecka. Z kolei zaledwie 9,2% kobiet unika tematu również wówczas, gdy dziecko zadaje pytania dotyczące seksualności. Zupełnie inaczej wygląda rozkład odpowiedzi mężczyzn. Aż 37,5% spośród nich unika tematu, nawet wówczas, gdy dziecko zadaje pytania dotyczące seksualności, a zaledwie 16,7% stara się dokładnie wszystko wyjaśnić i odpowiadać na pytanie dziecka. Test Chi-2 (Chi2=11,780, p=0,008**) wykazał istotną statystycznie zależność pomiędzy płcią rodzica, a poruszaniem w rozmowach z niepełnosprawnymi dziećmi tematyki dotyczącej seksualności.