Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela krzyżowa

Odpowiadając na pytanie Czy stan cywilny ma związek z występowaniem nawrotów? Należy stwierdzić, że nie ma związku między tymi zmiennymi (Chi-2=0,132, p=0,717). Podobny odsetek osób w związku (60%) oraz nieposiadających partnerki lub żony (66,7%) miał nawroty.