Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Zbiorcza tabela krzyżowa z testem Chi-2

Zdecydowanie więcej respondentów z wykształceniem wyższym (82,1%), niż bez wykształcenia wyższego (51,4%) zgadza się z tym, że pracodawcy boją się zatrudniać młode kobiety, bo te mogą zajść w ciążę. Również zdecydowanie więcej respondentów z wykształceniem wyższym (41,8%), niż bez wykształcenia wyższego (20%) zgadza się z tym, że kobiety są bardziej narażone na utratę pracy. W obu przypadkach test Chi-2 dał wyniki istotne statystycznie – istotnie wyższe odsetki wśród osób z wykształceniem wyższym. Oprócz tego wyraźne różnice (choć nieistotne statystycznie) pojawiły się w przypadku odpowiedzi: mężczyźni szybciej awansują niż kobiety, kobiety z dziećmi mają gorzej w pracy, bo z powodu opieki nad nimi często korzystają ze zwolnień lekarskich oraz mężczyźni często okazują lekceważący stosunek do kobiet w pracy – docinki związane z wyglądem lub płcią. We wszystkich tych przypadkach nieco więcej wskazań odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym.