Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Wykres słupkowy skumulowany

Analizę wyników kwestionariusza Letinena wykonano w programie Excel. Wyniki przedstawiono na wykresach w formie % udzielonych odpowiedzi. Aby określić skuteczność terapii porównano odsetki wskazań przed i po zabiegach. Przed zabiegami blisko połowa badanych (44%) odczuwała silny ból, co trzecia osoba (32%) ból bardzo silny, a co czwarta (24%) ból łagodny. Z kolei po zabiegach aż 60% odczuwa ból łagodny, co czwarta osoba w ogóle nie odczuwa bólu, a 16% odczuwa ból silny. Nikt nie odczuwa już bólu bardzo silnego. Widać więc znaczne zmniejszenie bólu w efekcie zabiegów.