Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela z testem U Manna-Whitneya

Chłopcy osiągnęli istotnie wyższe od dziewcząt wyniki w wymiarach siły i pewności siebie. Natomiast dziewczęta osiągnęły istotnie wyższe od chłopców wyniki w wymiarze panowanie nad sobą. W wymiarze uspołecznienia wyniki dziewcząt i chłopców są do siebie zbliżone, natomiast w wymiarach życzliwości i indywidualności znacznie wyższe wyniki odnotowano wśród chłopców, niż wśród dziewcząt (różnica bliska istotności statystycznej).