Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela i wykres porównujące średnie arytmetyczne

Matki we wszystkich analizowanych postawach negatywnych osiągnęły niższe wyniki od ojców. Oznacza to, że postawy matek są bardziej pożądane (właściwe), niż postawy ojców. Różnicę istotną statystycznie odnotowano w przypadku postawy górowania, a różnice wysoce istotne w przypadku postaw dystansu oraz bezradności. Jedynie w postawie koncentracji matki nie różnią się istotnie od ojców.