Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela z ANOVAWykres średnich

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała istotne statystycznie różnice pod względem plonu rocznego runi łąkowej w okresie wegetacji w 2015 roku (F=37,544, p<0,001*). Test porównań wielokrotnych Tukeya wykazał natomiast, że  łąki 2-3 kośna, położona przed wałem, okresowo zalewana, nawożona (M=6,17) oraz 2-3 kośna położona przed wałem, nawożona (M=6,39) charakteryzują się istotnie wyższym plonowaniem w I odroście, niż łąki: położona za wałem, okresowo zalewana, nienawożona (M=2,54), 1 kośna, położona przed wałem, nienawożona (M=1,61), strefa buforowa, wydzielona z powierzchni łąki wcześniej użytkowanej produkcyjnie, nienawożonej, koszonej co drugi rok (M=0,88) oraz 1-2 kośna, położona przed wałem, sporadycznie nawożona (M=2,00). W przypadku pozostałych typów łąk nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.