Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela z ANOVA

Wykres średnich w SPSS

Analiza wariancji wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy osobami grającymi na różnych pozycjach pod względem wzrostu i prognozowanego wzrostu. Test Tukeya w obu przypadkach wykazał, że istotna statystycznie różnica zachodzi wyłącznie pomiędzy bramkarzami, a pomocnikami. Bramkarze są istotnie wyżsi od pomocników (średnio o 14,65 cm), a także będą od nich istotnie wyżsi w przyszłości (średnio o 8,24 cm). Widać zatem, że różnica wzrostu z biegiem czasu będzie się zmniejszała.