Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela z testem Kruskala-Wallisa

Aby sprawdzić, czy uczniowie korzystający z różnych systemów kształcenia różnią się od siebie istotnie w zakresie ocen szkolnych posłużono się nieparametrycznym testem Kruskala-Wallisa uznając, że szkolne oceny są zmienną mierzoną na poziomie porządkowym. Jak się okazało uczniowie bazujący na OPERONie charakteryzują się istotnie wyższą średnią ocen (4,16), niż uczniowie bazujący na WSiP (3,89). Dodatkowo analogiczne różnice odnotowano w przypadku biologii oraz religii. Różnice bliskie istotności statystycznej pojawiły się w przypadku ocen z geografii – najwyższe w przypadku NOWEJ ERY, a najniższe w przypadku WSiP oraz języka polskiego – najwyższe w przypadku OPERONu, a najniższe w przypadku WSiP. Dodatkowo różnice istotne statystycznie zilustrowano na wykresie.

Wykres średnich