Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela zbiorcza z testem Kruskala-Wallisa

Poziom wykształcenia istotnie na poziomie p<0,05 różnicuje mężczyzn w kwestii zadowolenia z samorealizacji w związku. Istotna różnica występuje pomiędzy mężczyznami najbardziej zadowolonymi, tzn. z wykształceniem średnim (30,67), a najmniej zadowolonymi, tzn. z wykształceniem wyższym (27,56).