Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Wykres skumulowany słupkowy

Nie ma istotnej statystycznie zależności między BMI, a częstością uprawiana sportu poza szkołą (Chi-2=5,695, p=0,458). Osoby z niedowagą oraz nadwagą zdecydowanie najczęściej uprawiają sport poza szkołą 2-3 razy w tygodniu, natomiast osoby z wagą w normie 2-3 razy w tygodniu lub więcej niż 3 razy w tygodniu.