Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela ze współczynnikiem korelacji r Pearsona

Wśród księgowych im większa satysfakcja z pracy, tym ważniejsze: osiągnięcia, stymulacja, życzliwość – troskliwość, życzliwość – niezawodność oraz przystosowanie do ludzi, a mniej ważne: kierowanie sobą w działaniu, pokora, przystosowanie do reguł, tradycja, bezpieczeństwo społeczne, prestiż oraz władza nad ludźmi. Niektóre z zaobserwowanych korelacji są wyjątkowo silne. Najsilniejsza zachodzi pomiędzy satysfakcją z pracy, a kierowaniem sobą w działaniu (o charakterze ujemnym). Odnosząc się do hipotezy zgodnie z którą wśród  księgowych występuje dodatnia korelacja pomiędzy zadowoleniem z pracy a wartościami z grupy „umacnianie siebie”. należy stwierdzić, że nie potwierdziła się ona. Wyniki zgodne z oczekiwaniami odnotowano wyłącznie w przypadku osiągnieć, natomiast w przypadku prestiżu i władzy nad ludźmi odnotowano korelacje odwrotne, niż zakładano.