Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela ze współczynnikami korelacji liniowej r Pearsona

Współczynnik korelacji r Pearsona wykazał istotne statystycznie korelacje pomiędzy cechami osobowości, a wymiarami zadowolenie z małżeństwa. Okazało się, że im większa otwartość, tym mniejsze zadowolenie z samorealizacji, ale jednocześnie większe zadowolenie ogólne. Im wyższy poziom ugodowości, tym większe ogólne zadowolenie z małżeństwa. Im wyższy poziom ekstrawersji, tym większe zadowolenie w wymiarze intymności, samorealizacji oraz większe zadowolenie ogółem. Najsilniejsza z zaobserwowanych korelacji jest ta zachodzącą pomiędzy ekstrawersją, a ogólnym zadowoleniem. Jest ona umiarkowanie silna. Z zadowoleniem z małżeństwa nie korelują natomiast w żaden sposób neurotyczność oraz sumienność.