Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Tabela ze współczynnikami r Pearsona

Jak się okazało im wyższy wiek, tym częstsze: aktywne radzenie sobie, planowanie, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego, zwrot ku religii, akceptacja, zażywanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz poczucie humoru, natomiast rzadsze odwracanie uwagi. Nie są to korelacje silne. Najsilniejsza zachodzi pomiędzy wiekiem, a odwracaniem uwagi i ma charakter ujemny.