Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Przykładowe analizy statystyczne

ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI

  • Tabela z elementami graficznymi zawierająca współczynniki korelacji (rho) i istotności (p)
  • Zastosowano współczynnik rho Spearmana ze względu na anormalność rozkładów analizowanych zmiennych
  • Dziedzina: psychologia

ANALIZA RZETELNOŚCI KWESTIONARIUSZA STANDARYZOWANEGO

  • Tabele w stylu standardowym
  • Zastosowano współczynnik Alfa Cronbacha
  • Dziedzina: nauki o zdrowiu