Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Przykładowe analizy statystyczne

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI NOMINALNYMI

 • Tabela w stylu APA
 • Zastosowano test Chi-2
 • Dziedzina: psychiatria

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI NOMINALNYMI

 • Tabela z elementami graficznymi
 • Zastosowano test Chi-2
 • Dziedzina: medycyna

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI NOMINALNYMI (w tym pytanie wielokrotnego wyboru)

 • Tabela z elementami graficznymi przedstawiająca liczebności (N) oraz odsetki (%) liczone w stosunku do ogółu badanych
 • Zastosowano test Chi-2 odrębnie dla każdego ze zjawisk
 • Dziedzina: socjologia

ANALIZA PORÓWNUJĄCA DWA POMIARY ZMIENNEJ PORZĄDKOWEJ W TEJ SAMEJ GRUPIE

 • Wykres wykonany w programie Excel
 • Brak testu statystycznego
 • Dziedzina: fizjoterapia

ANALIZA PORÓWNUJĄCA DWIE GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ PORZĄDKOWEJ

 • Tabela w stylu standardowym zawierająca liczebności i odsetki
 • Zastosowano test U Manna-Whitneya
 • Dziedzina: socjologia

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH ILORAZOWYCH

 • Tabela w stylu APA
 • Zastosowano test U Manna-Whitneya ze względu na anormalność zmiennych
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH ILORAZOWYCH

 • Tabela standardowa
 • Dodatkowy wykres wykonany w SPSS
 • Zastosowano test U Manna-Whitneya ze względu na anormalność zmiennych
 • Dziedzina: pedagogika

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 2 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH ILORAZOWYCH

 • Tabela w stylu APA
 • Zastosowano test t-studenta dla grup niezależnych
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 8 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ ILORAZOWEJ

 • Tabele w stylu APA
 • Wykres wykonany w programie Statistica
 • Zastosowano test Kruskala-Wallisa ze względu na anormalne rozkłady zmiennych, wraz z testem porównań wielokrotnych
 • Rozszerzone statystyki opisowe poszczególnych zmiennych
 • Dziedzina: rolnictwo

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 6 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ ILORAZOWEJ

 • Tabela w stylu standardowym
 • Wykres wykonany w programie SPSS
 • Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań wielokrotnych Tukeya
 • Dziedzina: biologia
Następna strona