Jesteś tutaj: Przykładowe analizy

Przykładowe analizy statystyczne

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 4 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ ILORAZOWEJ

 • Tabela w stylu APA
 • Wykres wykonany w programie SPSS
 • Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań wielokrotnych Tukeya
 • Dziedzina: wychowanie fizyczne

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 12 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNEJ ILORAZOWEJ

 • Tabele w stylu standardowym
 • Wykres wykonany w programie Statistica
 • Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań wielokrotnych Tukeya
 • Dziedzina: dietetyka

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 5 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH PORZĄDKOWYCH (SKALA 1-7)

 • Tabela w stylu standardowym
 • Wykres wykonany w programie Excel
 • Zastosowano test Kruskala-Wallisa wraz z testem porównań wielokrotnych
 • Dziedzina: Politologia / Badanie opinii publicznej

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 3 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH ILORAZOWYCH

 • Tabela w stylu APA
 • Wykres wykonany w programie SPSS
 • Dziedzina: edukacja szkolna (pedagogika)
 • Zastosowano test Kruskala-Wallisa wraz z testem porównań wielokrotnych

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 3 GRUPY POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH ILORAZOWYCH

 • Tabela z elementami graficznymi
 • Zastosowano test Kruskala-Wallisa ze względu na anormalność rozkładów zmiennych wraz z testem porównań wielokrotnych
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA PORÓWNUJĄCA 6 GRUP POD WZGLĘDEM ZMIENNYCH ILORAZOWYCH

 • Tabele w stylu standardowym
 • Wykres wykonany w programie Statistica
 • Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA wraz z testem porównań wielokrotnych Tukeya
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI PORZĄDKOWYMI

 • Wykres wykonany w programie SPSS
 • Zastosowano test Chi-2
 • Dziedzina: pedagogika

ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI

 • Tabela w stylu APA, bez wykresu
 • Zastosowano współczynnik r Pearsona
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI

 • Tabela w stylu standardowym zawierająca współczynniki korelacji (r) i istotności (p)
 • Zastosowano współczynnik r Pearsona
 • Dziedzina: psychologia

ANALIZA KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI ILORAZOWYMI

 • Tabela w stylu standardowym zawierająca współczynniki korelacji (r) i oznaczenie istotności
 • Wykres ilustrujący najważniejszą korelację wykonany w programie Statistica
 • Zastosowano współczynnik r Pearsona
 • Dziedzina: psychologia
Następna strona